11% تخفیف
مرجع کاربردی اتریوم
مرجع کاربردی اتریوم

مرجع کاربردی اتریوم

1521
فروشنده : فروشگاه آتی نگر
موجودی: در انبار
310,000تومان 350,000تومان

اتریوم دروازه‌ای را به یک پارادایم رایانشی غیرمتمرکز در سراسر جهان نشان می‌دهد. این پلت‌فرم به شما امکان می‌دهد تا برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (DApps) و قراردادهای هوشمندی را اجرا کنید که نقاط مرکزی خرابی یا کنترل ندارند، با یک شبکه پرداخت یکپارچه می‌‌شوند و روی یک بلاک‌چین باز کار می‌کنند. در این راهنمای عملی، آندریاس ام. آنتونوپولوس و گاوین وود؛ هر آنچه را که در مورد ساخت قراردادهای هوشمند و DAppها در اتریوم و سایر بلاک‌چین‌های ماشین مجازی نیاز دارید، ارائه می‌دهند.

با مطالعه این کتاب، پی خواهید برد که چرا IBM،وMicrosoft،وNASDAQ و صدها سازمان دیگر اتریوم را تجربه می‌کنند. این راهنمای اساسی نشان می‌دهد چگونه مهارت‌های لازم را برای نوآوری در این صنعت جدید در حال رشد و هیجان‌انگیز توسعه دهید.

·        یک کلاینت اتریوم را اجرا کنید، تراکنش‌های اساسی را ایجاد کرده و انتقال دهید و برنامه قراردادهای هوشمند را بنویسید.

·        مبانی رمزنگاری کلید عمومی، هش و امضای دیجیتال را بیاموزید.

·        پی ببرید که چگونه کیف‌های پول کلیدهای دیجیتالی را ذخیره می‌کنند، کلیدهایی که وجوه و قراردادهای هوشمند را کنترل می‌کنند.

·        با استفاده از کتابخانه‌های JavaScriptو رابط‌های Remote Procedure Call با کلاینت‌های اتریوم از طریق برنامه‌نویسی تعامل داشته باشید.

·        به‌روش‌های امنیتی، الگوهای طراحی و ضد الگوها را با مثال‌های دنیای واقعی بیاموزید.

·        توکن‌هایی ایجاد کنید که نشان‌دهنده دارایی‌ها، سهام، رأی‌ها یا حقوق کنترل دسترسی هستند.

·        با استفاده از چندین مؤلفه همتا به همتا (P2P) برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز بسازید.

اتریوم دروازه‌ای را به یک پارادایم رایانشی غیرمتمرکز در سراسر جهان نشان می‌دهد. این پلت‌فرم به شما امکان می‌دهد تا برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (DApps) و قراردادهای هوشمندی را اجرا کنید که نقاط مرکزی خرابی یا کنترل ندارند، با یک شبکه پرداخت یکپارچه می‌‌شوند و روی یک بلاک‌چین باز کار می‌کنند. در این راهنمای عملی، آندریاس ام. آنتونوپولوس و گاوین وود؛ هر آنچه را که در مورد ساخت قراردادهای هوشمند و DAppها در اتریوم و سایر بلاک‌چین‌های ماشین مجازی نیاز دارید، ارائه می‌دهند.

با مطالعه این کتاب، پی خواهید برد که چرا IBM،وMicrosoft،وNASDAQ و صدها سازمان دیگر اتریوم را تجربه می‌کنند. این راهنمای اساسی نشان می‌دهد چگونه مهارت‌های لازم را برای نوآوری در این صنعت جدید در حال رشد و هیجان‌انگیز توسعه دهید.

·        یک کلاینت اتریوم را اجرا کنید، تراکنش‌های اساسی را ایجاد کرده و انتقال دهید و برنامه قراردادهای هوشمند را بنویسید.

·        مبانی رمزنگاری کلید عمومی، هش و امضای دیجیتال را بیاموزید.

·        پی ببرید که چگونه کیف‌های پول کلیدهای دیجیتالی را ذخیره می‌کنند، کلیدهایی که وجوه و قراردادهای هوشمند را کنترل می‌کنند.

·        با استفاده از کتابخانه‌های JavaScriptو رابط‌های Remote Procedure Call با کلاینت‌های اتریوم از طریق برنامه‌نویسی تعامل داشته باشید.

·        به‌روش‌های امنیتی، الگوهای طراحی و ضد الگوها را با مثال‌های دنیای واقعی بیاموزید.

·        توکن‌هایی ایجاد کنید که نشان‌دهنده دارایی‌ها، سهام، رأی‌ها یا حقوق کنترل دسترسی هستند.

·        با استفاده از چندین مؤلفه همتا به همتا (P2P) برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز بسازید.

اتریوم دروازه‌ای را به یک پارادایم رایانشی غیرمتمرکز در سراسر جهان نشان می‌دهد. این پلت‌فرم به شما امکان می‌دهد تا برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (DApps) و قراردادهای هوشمندی را اجرا کنید که نقاط مرکزی خرابی یا کنترل ندارند، با یک شبکه پرداخت یکپارچه می‌‌شوند و روی یک بلاک‌چین باز کار می‌کنند. در این راهنمای عملی، آندریاس ام. آنتونوپولوس و گاوین وود؛ هر آنچه را که در مورد ساخت قراردادهای هوشمند و DAppها در اتریوم و سایر بلاک‌چین‌های ماشین مجازی نیاز دارید، ارائه می‌دهند.

با مطالعه این کتاب، پی خواهید برد که چرا IBM،وMicrosoft،وNASDAQ و صدها سازمان دیگر اتریوم را تجربه می‌کنند. این راهنمای اساسی نشان می‌دهد چگونه مهارت‌های لازم را برای نوآوری در این صنعت جدید در حال رشد و هیجان‌انگیز توسعه دهید.

·        یک کلاینت اتریوم را اجرا کنید، تراکنش‌های اساسی را ایجاد کرده و انتقال دهید و برنامه قراردادهای هوشمند را بنویسید.

·        مبانی رمزنگاری کلید عمومی، هش و امضای دیجیتال را بیاموزید.

·        پی ببرید که چگونه کیف‌های پول کلیدهای دیجیتالی را ذخیره می‌کنند، کلیدهایی که وجوه و قراردادهای هوشمند را کنترل می‌کنند.

·        با استفاده از کتابخانه‌های JavaScriptو رابط‌های Remote Procedure Call با کلاینت‌های اتریوم از طریق برنامه‌نویسی تعامل داشته باشید.

·        به‌روش‌های امنیتی، الگوهای طراحی و ضد الگوها را با مثال‌های دنیای واقعی بیاموزید.

·        توکن‌هایی ایجاد کنید که نشان‌دهنده دارایی‌ها، سهام، رأی‌ها یا حقوق کنترل دسترسی هستند.

·        با استفاده از چندین مؤلفه همتا به همتا (P2P) برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز بسازید.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید