10% تخفیف
اصول‌ و مبانی بلاکچین
اصول‌ و مبانی بلاکچین

اصول‌ و مبانی بلاکچین

1514
فروشنده : فروشگاه آتی نگر
موجودی: در انبار
89,000تومان 99,000تومان

فهرست مطالب

بلاکچین در ابتدا فقط به یک اصطلاح علوم کامپیوتر در مورد نحوه سازمان‌دهی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها خلاصه می‌شد. امروز از بلاکچین‌ها تحت عنوان انقلاب پنجم رایانش یاد می‌شود.

بلاکچین‌ها رویکرد بدیعی را در خصوص پایگاه داده توزیع شده ارائه می‌کنند. این نوآوری برخواسته از به کارگیری فناوری قدیم به روش‌های نوین است. شما در نگرش خود نسبت به بلاکچین‌ها، آن ها را پایگاه‌های داده توزیع شده‌ای می‌دانید که توسط گروهی از افراد کنترل شده و محل ذخیره و به اشتراک گذاری اطلاعات محسوب می‌شوند.

بلاکچین‌ها دارای انواع و کاربردهای گوناگون و متعددی هستند. بلاکچین نوعی فناوری همه شمول است که در پلت فرم‌ها و سخت‌افزارهای سراسر جهان یکپارچه‌سازی می‌شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی بلاکچین

فصل دوم: انتخاب بلاکچین

فصل سوم: دستیابی به بلاکچین

فصل چهارم: نظارت بر بلاکچین بیت کوین

فصل پنجم: مواجهه با بلاکچین اتریوم

فصل ششم: دستیابی به Hyperledger

فصل هفتم: فناوری مالی

لاکچین در ابتدا فقط به یک اصطلاح علوم کامپیوتر در مورد نحوه سازمان دهی و به اشتراک گذاری داده ها خلاصه می شد. امروز از بلاکچین ها تحت عنوان انقلاب پنجم رایانش یاد می شود.

بلاکچین ها رویکرد بدیعی را در خصوص پایگاه داده توزیع شده ارائه می کنند. این نوآوری برحواسته از به کارگیری فناوری قدیم به روش های نوین است. شما در نگرش خود نسبت به بلاکچین ها، آن ها را پایگاه های داده توزیع شده ای می دانید که توسط گروهی از افراد کنترل شده و محل ذخیره و به اشتراک گذاری اطلاعات محسوب می شوند.

بلاکچین ها دارای انواع و کاربردهای گوناگون و معتددی هستند. بلاکچین نوعی فناوری همه شمول است که در پلت فرم ها و سخت افزارهای سراسر جهان یکپارچه سازی می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی بلاکچین

فصل دوم: انتخاب بلاکچین

فصل سوم: دستیابی به بلاکچین

فصل چهارم: نظارت بر بلاکچین بیت کوین

فصل پنجم: مواجهه با بلاکچین اتریوم

فصل ششم: دستیابی به Hyperledjer

فصل هفتم: فناوری مالی

لاکچین در ابتدا فقط به یک اصطلاح علوم کامپیوتر در مورد نحوه سازمان دهی و به اشتراک گذاری داده ها خلاصه می شد. امروز از بلاکچین ها تحت عنوان انقلاب پنجم رایانش یاد می شود.

بلاکچین ها رویکرد بدیعی را در خصوص پایگاه داده توزیع شده ارائه می کنند. این نوآوری برحواسته از به کارگیری فناوری قدیم به روش های نوین است. شما در نگرش خود نسبت به بلاکچین ها، آن ها را پایگاه های داده توزیع شده ای می دانید که توسط گروهی از افراد کنترل شده و محل ذخیره و به اشتراک گذاری اطلاعات محسوب می شوند.

بلاکچین ها دارای انواع و کاربردهای گوناگون و معتددی هستند. بلاکچین نوعی فناوری همه شمول است که در پلت فرم ها و سخت افزارهای سراسر جهان یکپارچه سازی می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی بلاکچین

فصل دوم: انتخاب بلاکچین

فصل سوم: دستیابی به بلاکچین

فصل چهارم: نظارت بر بلاکچین بیت کوین

فصل پنجم: مواجهه با بلاکچین اتریوم

فصل ششم: دستیابی به Hyperledjer

فصل هفتم: فناوری مالی

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید