20% تخفیف
هوشمندی کسب‌و‌کار
هوشمندی کسب‌و‌کار

هوشمندی کسب‌و‌کار

1426
فروشنده : فروشگاه آتی نگر
موجودی: در انبار
432,000تومان 540,000تومان

منبع درسی

عنوان درس: هوش تجاری

رشته: ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار_گرایش تجارت الکترونیکی

رشته: ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار_گرایش معماری سازمانی


فهرست مطالب

این کتاب، رویکردی مدیریتی به هوشمندی کسب‌وکار (BI) دارد و بر کاربردها و پیاده‌سازی‌هایی تحت این مفاهیم تأکید دارد. این رویکرد به دانشجویان اجازه می‌دهد نحوه کار BI را به طریقی درک کنند که به آن‌ها کمک کند این فناوری‌ها را در نقش‌های مدیریتی آینده بپذیرند.

مثال‌های جامع از شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک، دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی موجب می‌شوند مفاهیم مشکل را بتوان به راحتی درک کرد. مثال‌های بین‌المللی از رقابت، شراکت و داد و ستد جهانی در سراسر کتاب ارائه شده است. این مطالعات موردی واقعی، دانشجویان را با قابلیت‌های BI، هزینه‌ها، توجیه هزینه‌ها و روش‌های نوآورانه‌ای که شرکت‌های واقعی در حین استفاده از BI در عملیات خود به کار می‌گیرند، آشنا می‌کنند.

عناوینی که در این کتاب می‌خوانید:

·        هوشمندی کسب‌وکار   

·        انبارش داده‌ها

·        مدیریت عملکرد کسب‌وکار

·        داده‌کاوی

·        متن‌کاوی و وب‌کاوی

·        پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار

·        یکپارچه‌سازی و روندهای نوظهور

این کتاب، رویکردی مدیریتی به هوشمندی کسب‌وکار (BI) دارد و بر کاربردها و پیاده‌سازی‌هایی تحت این مفاهیم تأکید دارد. این رویکرد به دانشجویان اجازه می‌دهد نحوه کار BI را به طریقی درک کنند که به آن‌ها کمک کند این فناوری‌ها را در نقش‌های مدیریتی آینده بپذیرند.

مثال‌های جامع از شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک، دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی موجب می‌شوند مفاهیم مشکل را بتوان به راحتی درک کرد. مثال‌های بین‌المللی از رقابت، شراکت و داد و ستد جهانی در سراسر کتاب ارائه شده است. این مطالعات موردی واقعی، دانشجویان را با قابلیت‌های BI، هزینه‌ها، توجیه هزینه‌ها و روش‌های نوآورانه‌ای که شرکت‌های واقعی در حین استفاده از BI در عملیات خود به کار می‌گیرند، آشنا می‌کنند.

عناوینی که در این کتاب می‌خوانید:

·        هوشمندی کسب‌وکار   

·        انبارش داده‌ها

·        مدیریت عملکرد کسب‌وکار

·        داده‌کاوی

·        متن‌کاوی و وب‌کاوی

·        پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار

·        یکپارچه‌سازی و روندهای نوظهور

این کتاب، رویکردی مدیریتی به هوشمندی کسب‌وکار (BI) دارد و بر کاربردها و پیاده‌سازی‌هایی تحت این مفاهیم تأکید دارد. این رویکرد به دانشجویان اجازه می‌دهد نحوه کار BI را به طریقی درک کنند که به آن‌ها کمک کند این فناوری‌ها را در نقش‌های مدیریتی آینده بپذیرند.

مثال‌های جامع از شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک، دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی موجب می‌شوند مفاهیم مشکل را بتوان به راحتی درک کرد. مثال‌های بین‌المللی از رقابت، شراکت و داد و ستد جهانی در سراسر کتاب ارائه شده است. این مطالعات موردی واقعی، دانشجویان را با قابلیت‌های BI، هزینه‌ها، توجیه هزینه‌ها و روش‌های نوآورانه‌ای که شرکت‌های واقعی در حین استفاده از BI در عملیات خود به کار می‌گیرند، آشنا می‌کنند.

عناوینی که در این کتاب می‌خوانید:

·        هوشمندی کسب‌وکار   

·        انبارش داده‌ها

·        مدیریت عملکرد کسب‌وکار

·        داده‌کاوی

·        متن‌کاوی و وب‌کاوی

·        پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار

·        یکپارچه‌سازی و روندهای نوظهور

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید