15% تخفیف
مرجع کامل بازاریابی دیجیتال (ویراست هفتم)
مرجع کامل بازاریابی دیجیتال (ویراست هفتم)

مرجع کامل بازاریابی دیجیتال (ویراست هفتم)

1437
فروشنده : فروشگاه آتی نگر
موجودی: در انبار
408,000تومان 480,000تومان

فهرست مطالب

کتاب مرجع کامل بازاریابی دیجیتال جامع‌ترین راهنما را برای کلیه جنبه‌های استفاده از اینترنت، رسانه‌های دیجیتال و فناوری بازاریابی برای دستیابی به اهداف بازاریابی چند کاناله یکپارچه فراهم می‌کند. این ویراست هفتم کارآمد راهنمایی‌های عملی و کاملی در مورد چگونگی بهره‌برداری شرکت‌ها از رسانه‌ها و فناوری دیجیتال برای دستیابی به اهداف بازاریابی خود ارائه می‌دهد.

این کتاب از طریق مطالعات موردی از شرکت‌های پیشگام مانند ASOS،وSpotify،وZalando و Zappos، نظریه بازاریابی را به تجربه عملی کسب‌وکار پیوند می‌دهد تا به دانشجویان در درک بازاریابی دیجیتال در دنیای واقعی کمک کند. برای حمایت از این امر، کادر‌های جدید «مهارت‌های ضروری دیجیتال» به دانشجویان راهنمایی می‌دهند که چگونه مهارت‌های کلیدی خود را در محل کار توسعه دهند.

خوانندگان چارچوب‌های به‌روش را برای توسعه استراتژی بازاریابی دیجیتال یاد می‌گیرند. آن‌ها همچنین با عوامل موفقیت لازم برای تسلط بر تکنیک‌های دیجیتال مانند بازاریابی جستجو، بهینه‌سازی تبدیل و ارتباطات دیجیتال آشنا می‌شوند.

کتاب مرجع کامل بازاریابی دیجیتال جامع‌ترین راهنما را برای کلیه جنبه‌های استفاده از اینترنت، رسانه‌های دیجیتال و فناوری بازاریابی برای دستیابی به اهداف بازاریابی چند کاناله یکپارچه فراهم می‌کند. این ویراست هفتم کارآمد راهنمایی‌های عملی و کاملی در مورد چگونگی بهره‌برداری شرکت‌ها از رسانه‌ها و فناوری دیجیتال برای دستیابی به اهداف بازاریابی خود ارائه می‌دهد.

این کتاب از طریق مطالعات موردی از شرکت‌های پیشگام مانند ASOS،وSpotify،وZalando و Zappos، نظریه بازاریابی را به تجربه عملی کسب‌وکار پیوند می‌دهد تا به دانشجویان در درک بازاریابی دیجیتال در دنیای واقعی کمک کند. برای حمایت از این امر، کادر‌های جدید «مهارت‌های ضروری دیجیتال» به دانشجویان راهنمایی می‌دهند که چگونه مهارت‌های کلیدی خود را در محل کار توسعه دهند.

خوانندگان چارچوب‌های به‌روش را برای توسعه استراتژی بازاریابی دیجیتال یاد می‌گیرند. آن‌ها همچنین با عوامل موفقیت لازم برای تسلط بر تکنیک‌های دیجیتال مانند بازاریابی جستجو، بهینه‌سازی تبدیل و ارتباطات دیجیتال آشنا می‌شوند.

کتاب مرجع کامل بازاریابی دیجیتال جامع‌ترین راهنما را برای کلیه جنبه‌های استفاده از اینترنت، رسانه‌های دیجیتال و فناوری بازاریابی برای دستیابی به اهداف بازاریابی چند کاناله یکپارچه فراهم می‌کند. این ویراست هفتم کارآمد راهنمایی‌های عملی و کاملی در مورد چگونگی بهره‌برداری شرکت‌ها از رسانه‌ها و فناوری دیجیتال برای دستیابی به اهداف بازاریابی خود ارائه می‌دهد.

این کتاب از طریق مطالعات موردی از شرکت‌های پیشگام مانند ASOS،وSpotify،وZalando و Zappos، نظریه بازاریابی را به تجربه عملی کسب‌وکار پیوند می‌دهد تا به دانشجویان در درک بازاریابی دیجیتال در دنیای واقعی کمک کند. برای حمایت از این امر، کادر‌های جدید «مهارت‌های ضروری دیجیتال» به دانشجویان راهنمایی می‌دهند که چگونه مهارت‌های کلیدی خود را در محل کار توسعه دهند.

خوانندگان چارچوب‌های به‌روش را برای توسعه استراتژی بازاریابی دیجیتال یاد می‌گیرند. آن‌ها همچنین با عوامل موفقیت لازم برای تسلط بر تکنیک‌های دیجیتال مانند بازاریابی جستجو، بهینه‌سازی تبدیل و ارتباطات دیجیتال آشنا می‌شوند.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید