سیستم‌های اطلاعات مدیریت (ویرایش سیزدهم)
سیستم‌های اطلاعات مدیریت (ویرایش سیزدهم)

سیستم‌های اطلاعات مدیریت (ویرایش سیزدهم)

1439
فروشنده : فروشگاه آتی نگر
موجودی: در انبار
380,000تومان

فهرست مطالب

کتاب سیستم‌های اطلاعات مدیریت به بررسی استفاده بنگاه‌های امروزی از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی برای حصول اهداف سازمان خود می‌پردازد. نمونه‌های کسب‌وکار واقعی کنونی تشریح می‌کنند چگونه شرکت‌ها چالش‌های کلیدی کسب‌وکار را با استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی شناسایی کرده و در نهایت آن‌ها را حل کرده‌اند. دانشجویان با استفاده از این کتاب می‌توانند در مباحث مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی برای یک شرکت مشارکت کنند و حتی این مباحث را راهبری کنند.

ویرایش سیزدهم این کتاب شامل پروژه‌های عملی است که مهم‌ترین  عناوین موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت را پوشش می‌دهد. دانش و اطلاعات موجود در این کتاب برای دانشجویان در شغل‌های کسب‌وکاری‌شان بسیار ارزشمند است.

کتاب سیستم‌های اطلاعات مدیریت به بررسی استفاده بنگاه‌های امروزی از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی برای حصول اهداف سازمان خود می‌پردازد. نمونه‌های کسب‌وکار واقعی کنونی تشریح می‌کنند چگونه شرکت‌ها چالش‌های کلیدی کسب‌وکار را با استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی شناسایی کرده و در نهایت آن‌ها را حل کرده‌اند. دانشجویان با استفاده از این کتاب می‌توانند در مباحث مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی برای یک شرکت مشارکت کنند و حتی این مباحث را راهبری کنند.

ویرایش سیزدهم این کتاب شامل پروژه‌های عملی است که مهم‌ترین  عناوین موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت را پوشش می‌دهد. دانش و اطلاعات موجود در این کتاب برای دانشجویان در شغل‌های کسب‌وکاری‌شان بسیار ارزشمند است.

کتاب سیستم‌های اطلاعات مدیریت به بررسی استفاده بنگاه‌های امروزی از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی برای حصول اهداف سازمان خود می‌پردازد. نمونه‌های کسب‌وکار واقعی کنونی تشریح می‌کنند چگونه شرکت‌ها چالش‌های کلیدی کسب‌وکار را با استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی شناسایی کرده و در نهایت آن‌ها را حل کرده‌اند. دانشجویان با استفاده از این کتاب می‌توانند در مباحث مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی برای یک شرکت مشارکت کنند و حتی این مباحث را راهبری کنند.

ویرایش سیزدهم این کتاب شامل پروژه‌های عملی است که مهم‌ترین  عناوین موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت را پوشش می‌دهد. دانش و اطلاعات موجود در این کتاب برای دانشجویان در شغل‌های کسب‌وکاری‌شان بسیار ارزشمند است.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید