9% تخفیف
تحلیل و طراحی سیستم‌ها (ویرایش دوازدهم)
تحلیل و طراحی سیستم‌ها (ویرایش دوازدهم)

تحلیل و طراحی سیستم‌ها (ویرایش دوازدهم)

1471
فروشنده : فروشگاه آتی نگر
موجودی: در انبار
410,000تومان 450,000تومان

فهرست مطالب

ویرایش دوازدهم کتاب «تحلیل و طراحی سیستم‌ها» رویکردی کاربردی و ساده برای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی دارد و بر آخرین پیشرفت‌ها متمرکز است. مثال‌های واقعی، روش‌های سنتی و نوظهور را در تحلیل و طراحی سیستم‌ها از جمله روش‌های شیء‌گرا و چابک، به وضوح نشان می‌دهند. شما همچنین رایانش ابری و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه را مطالعه می‌کنید زیرا این ویرایش رویکردی آسان را برای تحلیل و طراحی سیستم‌ها ارائه می‌دهد. پروژه‌های هدف‌مند، تکالیف خردمندانه و تمرینات آنلاین و چاپی بر تفکر انتقادی و مهارت‌های فناوری اطلاعات که در محیط پویا و مرتبط با کسب‌وکار امروز بسیار مهم هستند تأکید دارند.

ویرایش دوازدهم کتاب «تحلیل و طراحی سیستم‌ها» رویکردی کاربردی و ساده برای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی دارد و بر آخرین پیشرفت‌ها متمرکز است. مثال‌های واقعی، روش‌های سنتی و نوظهور را در تحلیل و طراحی سیستم‌ها از جمله روش‌های شیء‌گرا و چابک، به وضوح نشان می‌دهند. شما همچنین رایانش ابری و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه را مطالعه می‌کنید زیرا این ویرایش رویکردی آسان را برای تحلیل و طراحی سیستم‌ها ارائه می‌دهد. پروژه‌های هدف‌مند، تکالیف خردمندانه و تمرینات آنلاین و چاپی بر تفکر انتقادی و مهارت‌های فناوری اطلاعات که در محیط پویا و مرتبط با کسب‌وکار امروز بسیار مهم هستند تأکید دارند.

ویرایش دوازدهم کتاب «تحلیل و طراحی سیستم‌ها» رویکردی کاربردی و ساده برای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی دارد و بر آخرین پیشرفت‌ها متمرکز است. مثال‌های واقعی، روش‌های سنتی و نوظهور را در تحلیل و طراحی سیستم‌ها از جمله روش‌های شیء‌گرا و چابک، به وضوح نشان می‌دهند. شما همچنین رایانش ابری و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه را مطالعه می‌کنید زیرا این ویرایش رویکردی آسان را برای تحلیل و طراحی سیستم‌ها ارائه می‌دهد. پروژه‌های هدف‌مند، تکالیف خردمندانه و تمرینات آنلاین و چاپی بر تفکر انتقادی و مهارت‌های فناوری اطلاعات که در محیط پویا و مرتبط با کسب‌وکار امروز بسیار مهم هستند تأکید دارند.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید