15% تخفیف
امنیت شبکه
امنیت شبکه

امنیت شبکه

806
فروشنده : فروشگاه آتی نگر
موجودی: در انبار
157,000تومان 185,000تومان

هدف از ارائه این کتاب، آشنایی دانشجویان با مخاطرات، تهدیدها و حملات احتمالی در شبکه های کامپیوتری و همچنین آشنایی با روش های حفاظت داده ها و منابع در شبکه ها است.ساز و کار های امنیتی و پروتکل های متعددی که در لایه های مختلف شبکه ( لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربردی )مطرح شده انددر این کتاب مرور می شوند. به علاو امنیت در شبکه های نسل آتی(NGN) نیز مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

 • فصل 1: مقدمه ای بر امنیت شبکه
 • فصل 2: کاربرد رمز نگاری در امنیت شبکه
 • فصل3: احراز هویت در شبکه
 • فصل 4: مدل های پردازش موازی
 • فصل 5: امنیت داده در حال انتقال
 • فصل 6: امنیت شبکه بی سیم
 • فصل 7: امنیت لایه انتقال
 • فصل 8: امنیت پست الکترونیکی
 • فصل 9: مباحث امنیتی در شبکه هایNGN
 • فصل 10: سیستم های تشخیص و تحلیل شبکه
 • قصل 11: معماری امنیت شبکه

هدف از ارائه این کتاب، آشنایی دانشجویان با مخاطرات، تهدیدها و حملات احتمالی در شبکه های کامپیوتری و همچنین آشنایی با روش های حفاظت داده ها و منابع در شبکه ها است.ساز و کار های امنیتی و پروتکل های متعددی که در لایه های مختلف شبکه ( لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربردی )مطرح شده انددر این کتاب مرور می شوند. به علاو امنیت در شبکه های نسل آتی(NGN) نیز مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

 • فصل 1: مقدمه ای بر امنیت شبکه
 • فصل 2: کاربرد رمز نگاری در امنیت شبکه
 • فصل3: احراز هویت در شبکه
 • فصل 4: مدل های پردازش موازی
 • فصل 5: امنیت داده در حال انتقال
 • فصل 6: امنیت شبکه بی سیم
 • فصل 7: امنیت لایه انتقال
 • فصل 8: امنیت پست الکترونیکی
 • فصل 9: مباحث امنیتی در شبکه هایNGN
 • فصل 10: سیستم های تشخیص و تحلیل شبکه
 • قصل 11: معماری امنیت شبکه

هدف از ارائه این کتاب، آشنایی دانشجویان با مخاطرات، تهدیدها و حملات احتمالی در شبکه های کامپیوتری و همچنین آشنایی با روش های حفاظت داده ها و منابع در شبکه ها است.ساز و کار های امنیتی و پروتکل های متعددی که در لایه های مختلف شبکه ( لایه شبکه، لایه انتقال و لایه کاربردی )مطرح شده انددر این کتاب مرور می شوند. به علاو امنیت در شبکه های نسل آتی(NGN) نیز مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

 • فصل 1: مقدمه ای بر امنیت شبکه
 • فصل 2: کاربرد رمز نگاری در امنیت شبکه
 • فصل3: احراز هویت در شبکه
 • فصل 4: مدل های پردازش موازی
 • فصل 5: امنیت داده در حال انتقال
 • فصل 6: امنیت شبکه بی سیم
 • فصل 7: امنیت لایه انتقال
 • فصل 8: امنیت پست الکترونیکی
 • فصل 9: مباحث امنیتی در شبکه هایNGN
 • فصل 10: سیستم های تشخیص و تحلیل شبکه
 • قصل 11: معماری امنیت شبکه

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید